Ministrija sola promocijas procesu valsts valodā

2019. g. 10. decembrī notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēde, kurā tika apspriests Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais jaunais doktorantūras modelis. Ministrijas šajā sēdē piedāvātajā versijā noteikts: “Promocijas darba valoda un aizstāvēšanās procedūras valoda – valsts valoda. Ja DSP tiek realizēta angļu valodā vai citā ES oficiālajā valodā, promocijas darba kopsavilkumam pilnā apjomā jābūt latviešu valodā. Prasība par kopsavilkumu latviešu valodā attiecas arī uz doktorantiem no ārvalstīm.”

LLVA vārdā par latviešu valodu promocijas darbos iestājās LLVA biedre sociolingviste Dr. philol. Vineta Poriņa. Viņa izteica atzinību Izglītības un zinātnes ministrijai par ieklausīšanos trauksmes cēlāju argumentos. Sēdē izskanēja arī priekšlikums, ka promocijas darba valodas izvēle būtu nosakāma augstskolas līmenī, taču V. Poriņa iebilda, norādot, ka būtu vēlams palikt pie ministrijas prezentācijā piedāvātā regulējuma.

Plašāks ieskats sēdes gaitā lasāms šeit:

https://nra.lv/latvija/299363-ministrija-promocijas-darbu-izstrade-un-aizstavesana-ari-turpmak-notiks-latviesu-valoda.htm?fbclid=IwAR0gZ6oX_WF-OxBybDGtNpyTJoalZwN9C4z5yhR9j3W0r7rIQXa0vK18aSM

Par līdzšinējiem notikumiem šī jautājuma apspriešanā lasāms iepriekšējās ziņās LLVA mājaslapā, kā arī dažādās publikācijās plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā:

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ministrija-sola-saglabat-valsts-valodu-zinatne.a340606/?fbclid=IwAR0gpal2QPeFk9eWGzgWR3QqrnnoGnjna65MIFuGlYzLd2_RAs87xpDXcPc

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/173336/kultursoks-promocijas-darbi-tikai-anglu-valoda?fbclid=IwAR1xnc7YEqCBhyvzKboKjH5RkoWZ3G1nXSKpYSH-0jS-C0KKmPxdRnlxf4c