Aicinām apmeklēt konferenci par zinātniskajiem tekstiem latviešu valodā

Uzmanību! Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ konference tiek pārcelta uz citu laiku. Sīkāka informācija sekos.

Š. g. 27. martā no plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks Latvijas Universitātes (LU) 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija „Zinātniskie teksti latviešu valodā” Eiropas Savienības mājas Kamīnzālē Rīgā. Konferenci organizē LU Humanitāro zinātņu fakultātes Ģermānistikas nodaļa,  Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte ar Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”  un Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas atbalstu.

Jau pagājušajā gadā tika organizēta LU 77. konference „Zinātnes valoda”, kas tika veltīta dažādiem zinātnes valodas izpētes aspektiem: latviešu zinātnes valodas kvalitātes kritērijiem, terminoloģijas problemātikai zinātnes valodā, jauno lingvistu valodai publikācijās, noteiktības un nenoteiktības izteikšanas iespējām, disertāciju un promociju darbu valodas izpētei gan no vēsturiskās, gan no mūsdienu daudzvalodības perspektīvas, kā arī nozarvalodas izmantojumu mācību grāmatās. Konferences materiāli ir publicēti digitālā grāmatā latviešu un angļu valodā, sk. https://dom.lndb.lv/data/obj/800391.html

Šā gada konferencē uzmanības centrā būs pētnieciski teksti skolā, augstskolā un zinātnē. Konferences pirmajā daļā tiks lasīti referāti par pētnieciskajiem tekstiem un otrajā daļā notiks kolokvijs par zinātnisko tekstu veidiem, kurā būs īsi ziņojumi par konkrētiem tekstu veidiem ar diskusiju par problēmjautājumiem. Konferences programmu sk. pielikumā.

Aicināti skolu, augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvji un citi interesenti!

Konferences programma un informācija par konferenci pieejama sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/events/3285982141420395/

Konferenci informatīvi atbalsta Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija.