LLVA iestājas Starptautiskajā lietišķās valodniecības asociācijā

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija šogad ir iestājusies Starptautiskajā lietišķās valodniecības asociācijā (Association Internationale de Linguistique Appliquée, AILA). Augustā notikušajā AILA sēdē Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas pieteikums tika vienbalsīgi pieņemts, un LLVA kļuva par starptautiskās asociācijas 35. dalīborganizāciju .

AILA ir organizācija, kurā apvienojušās lietišķās valodniecības asociācijas no visas pasaules, kopā pārstāvot vairāk nekā 8000 nozares speciālistu. Par AILA biedru var kļūt tikai viena organizācija no katras valsts, un Latviju tagad tajā pārstāv LLVA. Līdz ar iestāšanos LLVA biedri iegūst tiesības uz visām AILA piedāvātajām priekšrocībām.

LLVA valdes priekšsēdētāja Inga Kaija neslēpj gandarījumu par nozīmīgo soli asociācijas attīstībā. “Ikvienam zinātniekam ir svarīgi ne vien diskutēt par saviem atklājumiem ar šauri specializējušos kolēģu loku, bet arī iekļauties plašākā zinātniskajā kopienā. Līdz ar mūsu iestāšanos AILA ārvalstu kolēģiem būs labāk zināmi ne vien konkrētu mūsu pētnieku vārdi un pētījumu virzieni, bet arī Latvija kā viens no lietišķās valodniecības attīstības punktiem pasaules kartē.”

AILA ir pārstāvētas arī Latvijas kaimiņvalstis Igaunija, Lietuva un Krievija. Ziņa par Latvijas uzņemšanu atrodama arī AILA mājaslapā.