LLVA viedoklis par valodas politikas pamatnostādņu projektu

Līdz 24. septembrim sabiedrībai bija iespēja iesniegt viedokļus par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektu (vairāk informācijas – šeit).

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijašo projektu kopumā vērtē atzinīgi, taču aicina iekļaut arī tādus jautājumus kā mazākumtautību valodās nerunājošo lingvistiskās diskriminācijas novēršana, latviešu valodas pētniecības attīstība un pētnieku paaudžu nomaiņa.

Pilns LLVA sniegtā viedokļa teksts ir lasāms šeit: