LLVA biedres Vinetas Poriņas viedoklis par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam

Šā gada 24. septembrī LLVA sniedza savu viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam. Informācija par to tika publicēta arī LLVA mājaslapā. Diemžēl divu mēnešu laikā ministrija nav radusi iespēju uz LLVA ziņu atbildēt.

LLVA biedre sociolingviste Vineta Poriņa ir publicējusi arī savu viedokli par minēto dokumentu. Tas ir lasāms šeit.