LLVA biedri izstrādā medicīnas terminu vārdnīcu

LLVA biedri no Rīgas Stradiņa universitātes un Ventspils Augstskolas sadarbībā ar kolēģiem un studentiem ir izstrādājuši mobilo lietotni “Medicīnas terminu angļu-latviešu-angļu tulkojošā un sarunvārdnīca” (EN-LV-EN Phrasebook & Dictionary of Medical Terms) .

Vārdnīca ir domāta gan ārvalstu studentiem, kuri Latvijā studē medicīnu un zobārstniecību, gan praktizējošiem mediķiem un tulkiem. To var izmantot arī ceļotāji no Latvijas, kuriem ārzemēs jāizskaidro angliski runājošam ārstam savas veselības problēmas, kā arī pacienti no ārvalstīm, kuriem jākomunicē ar mediķiem Latvijā.

Lietotnē ir iekļauti vārdu un frāžu audioieraksti latviešu valodā, kā arī izglītojošas spēles medicīnas terminu apguvei latviešu vai angļu valodā. 

Vārdnīcas nosaukums ir EN-LV-EN Medical Dictionary , un tā ir pieejama gan Google Play, gan App Store.