Jauna grāmata zinātnes valodai

2021.gadā LLVA biedri piedalījās latviešu zinātnes valodas pētniecības projektā, kas rezultējās ar monogrāfiju „Zinātnes valoda: stils, teksts. konteksts”. Monogrāfijā ir apkopotas un izvērtētas starptautiskās un latviešu valodniecības un zinātniskās komunikācijas pētniecības atziņas par zinātnes valodu un ar to saistītajiem aspektiem, atspoguļots pētījums par latviešu zinātnisko rakstu makrostruktūru un mikrostruktūru un sniegti priekšlikumi un ieteikumi tālākajiem pētījumiem.