Kopsapulcē ievēl jaunas valdes locekles

Sveicam Aigu Jansoni, Lauru Karpinsku, Elīnu Peinu ar ievēlēšanu Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas valdē!

Inga Kaija, Inga Laizāne un Vita Balama darbu valdē neturpina.