Aicinām izmantot iespēju prezentēt savu pētījumu

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina humanitāro un sociālo zinātņu doktorantūru studentus un zinātniskā grāda pretendentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Jauno pētnieku diena 2”! Konference notiks 2022. gada 3. jūnijā “Zoom” platformā, pieteikumus gaidām līdz 1. maijam.

Konferencei piesakāmi individuāli ziņojumi. Pieteikumā jānorāda referenta vārds, priekšlasījuma tēma, satura izklāsts (līdz 1500 zīmēm), pārstāvētā darbavieta vai mācību institūcija un e-pasta adrese.

Priekšlasījumu valoda: latviešu.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 1. maijam elektroniski: http://ej.uz/jauno-petnieku-diena-2. Paziņojumi par priekšlasījuma iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīti līdz 2022. gada 8. maijam.

Konference tiek rīkota Valsts pētījuma programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) ietvaros.

E-pasts jautājumiem: jauniepetnieki@gmail.com