Aicinām piedalīties 19. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

2022.gada 20.maijā Liepājas Universitātē notiks konference 19.starptautiskā zinātniskā konference „VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA”.

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2022. gada 25. aprīlim. Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  mājaslapā https://vapplapp.liepu.lv

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)):

  • krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu.
  • raksti tiek publicēti latviešu, angļu, krievu un vācu valodā (sk. nosacījumus publikācijas sagatavošanai).
  • visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti, izvērtēti un akceptēti vai noraidīti starptautiskajā redakcijas kolēģijā.