Tiešsaistes seminārs „Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”

2022. gada 17.maijā plkst. 16.00 notiks tiešsaistes seminārs “Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”.

Semināra mērķis: diskutēt par aktuāliem izaicinājumiem pētniecības procesa pamatterminu izpratnē galvenokārt sociālajās un hu-manitārajās zinātnēs.
Semināra vadītājas: Dr. paed. Iveta Ķestere un Dr. philol. Anita Helviga
Kopā ar doktorantiem pārrunāsim šādus jautājumus:
1) kādam ir jābūt labam termina skaidrojumam;
2) kas ir pētījuma objekts, priekšmets, paradigma, dizains u. c.
pētījuma kategorijas;
3) kādas ir šo kategoriju „attiecības” pētījuma metodoloģijas
izstrādē.
Auditorija tiks arī īsi iepazīstināta ar projektu Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca, kas īstenots, sadarbojoties Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes
speciālistiem.

Seminārs notiks šeit:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88265225646?pwd=NFhBMHRXcGZHVXhVQUp
DM3RFL1FLZz09
Meeting ID: 882 6522 5646
Passcode: 151982