Mg. philol. Aiga Veckalne

LLVA valdes locekle kopš 2019. gada.

Kontaktinformācija:

aiga.veckalne@venta.lv

Darbavieta:

Ventspils Augstskola (mācību prorektora p. i., vieslektore)

Docētie kursi:

 • Sastatāmā valodniecība
 • Ievads datorizētajā tulkošanā
 • Datorizētā tulkošana
 • Tulkošanas darba pārvaldība
 • Pārvaldes tekstu tulkošana

Zinātniskās intereses:

 • īpašvārdu atveide
 • tulkošana
 • čehu valoda

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Bērtin bēru valodiņu: par kādu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā. Valoda: nozīme un teorija: rakstu krājums, 10. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 217.–231. lpp. (Kopā ar M. Škrabalu)
 • Literatūrzinātnieka Georga Mackova ieguldījums čehu un slovāku īpašvārdu atveides principu izstrādē. Via Sc: rakstu krājums, 4. Liepāja: 2019, 24.–44. lpp.
 • Čehu un slovāku īpašvārdu atveide latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21. Liepāja: LiePA, 2017, 242.–252. lpp.

Dalība projektos:

2018–2020: Erasmus+ starptautiskais projekts “Teachers in the distance” (TID)