Mg. translat. Baiba Egle

LLVA valdes priekšsēdētāja no 2021.—2022. gadam. Valdes locekle no 2022.gada.

Kontaktinformācija:

Baiba.Egle@venta.lv

Darbavieta:

Ventspils augstskola, Tulkošanas studiju fakultāte (vieslektore, viespētniece)

Docētie kursi:

  • Komunikācija uzņēmējdarbības vidē
  • Publiskās runas un prezentāciju prasmes
  • Teksta leksiskostilistiskā analīze angļu valodā

Zinātniskās intereses:

  • terminoloģija
  • tulkošana
  • kultūra
  • komunikācija

Nozīmīgākās publikācijas:

  • Baiba Egle, Kristīne Tomase. Zinātniskā raksta specifika sociālajās zinātnēs. Vārds un tā petīšanas aspekti: rakstu krājums.(24/1). Liepāja: Liepa, 2021.
  • Baiba Egle. Translating craft traditions:problems of terminology in Latvian traditional knitting books. Vol. 1 (2020): Proceedings of CBU in Social Sciences. Prague, 2020
  • Baiba Egle. Problēmas dziju krāsojumu nosaukumu tulkošanā no angļu valodas latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums (21/2). Liepāja: Liepa, 2017

Dalība projektos:

Kopš 2020. gada: The Baltic Research Programme project Academic writing in the Baltic states: Rhetorical structures through culture(s) and languages (Nr. EMP475), funded under the 2014-2021 financial mechanisms of European Economic Area (EEA) states (Island and Lichtenstein) and Norway. – pētniece

2018–2020: LZP FLPP projekts “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” Nr. lzp-2018/2-0131. – viespētniece