Biedru saraksts

VārdsUzvārdsDarbavietaZinātniskās
intereses /
pētāmie
jautājumi
E-pasts
IngaBliskainga.bliska@liepu.lv
AgneseDubova Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes vadošā pētniece
zinātnes valoda, vācu un latviešu valodas kontrastīvie aspekti, tulku/tulkotāju izglītība agnesed@venta.lv
BaibaEgle Ventspils Augstskola, lektoreterminoloģijabaiba.egle@venta.lv
AnitaHelvigaLiepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, docente.
Kurzemes Humanitārais institūts, pētniece, direktore.
terminoloģija, literatūrzinātne, leksikogrāfija,
novadpētniecība
anita.helviga@liepu.lv
AigaJansone Ventspils Augstskolas docētāja, pētniece
aiga.jansone@venta.lv
IngaKaija Rīgas Stradiņa universitāte, docente.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, pētniece.
korpuslingvistika, valodu apguve, baltistika inga.kaija@rsu.lv
LauraKarpinska
Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Anglistikas nodaļa, docente
laura.karpinska@lu.lv
TatjanaKundatatjana.kunda@gmail.com
DiānaLaivenieceLiepājas Universitāte Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, profesore latviešu lingvodidaktika; zinātnes valoda; teksts diantra@gmail.com
IngaLaizāne Rīgas Stradiņa universitāte, docente lingvodidaktika, valodu apguve inga.laizane@rsu.lv
DzintraLele-RozentāleVentspils Augstskola, asociētā profesore valodu kontakti, zinātnes valoda dzintra.lele-rozentale@venta.lv
DaceLiepiņaLatvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Anglistikas nodaļa, asociētā profesore, pedagoģijas doktore terminoloģija, tulkošana, juridiskās terminoloģijas pārnese dace.liepina@lu.lv
ValērijaMaļavskaBiznesa augstskola „Turība”valerija.malavska@turiba.lv
ElīnaPeinaRīgas Tehniskā universitāte, Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta projektu vadītāja un lektoreterminogrāfija, leksikogrāfijaelina.peina@gmail.com
VinetaPoriņavineta.porina@latnet.lv
EgitaProveja Ventspils Augstskola, docente egita.proveja@venta.lv
InetaStadgaleineta.stadgale@inbox.lv
TatjanaStoikova Ventspils Augstskola, lektore tatjana.stoikova@venta.lv
SilgaSviķe Ventspils Augstskola, pētnieceterminoloģija, leksikogrāfija, terminogrāfija, tulkošana, vācu valodas kā svešvalodas apguve, mācīšanās stratēģijassilga.svike@venta.lv
SolvitaŠtekerhofaVentspils Augstskolas bibliotēka, vadītāja.
Pašnodarbināta korektore (ārštata korektore „Skrivanek Baltic”, „Linearis”).
terminoloģija, juridiskā terminoloģija, latviešu valodas stilistika solvita.shtekerhofa@gmail.com
AigaVeckalne Ventspils Augstskola, vieslektore, zinātniskā asistente īpašvārdu atveide, valodas tehnoloģijas, iekļaujošā valoda, čehu valoda aiga.veckalne@gmail.com
JānisVeckrācisVentspils Augstskola, docētājsdaiļliteratūras
tulkošana, tulkošanas kultūraspekti, valodas un identitāte
janis.veckracis@venta.lv
IevaVizule Ventspils Augstskola, lektoreieva.vizule@venta.lv