Journal of Reviews

The first issue of the journal of academic reviews, published by LLVA in collaboration with Ventspils University of Applied Sciences:

Valodniecība un tulkojumzinātne. Recenziju žurnāls Nr. 1. Atb. red. Egita Proveja. Ventspils : Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte, Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija, 2017, 96 lpp.