Ministrija sola promocijas procesu valsts valodā

2019. g. 10. decembrī notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēde, kurā tika apspriests Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais jaunais doktorantūras modelis. Ministrijas šajā sēdē piedāvātajā versijā noteikts: “Promocijas darba valoda un aizstāvēšanās procedūras valoda – valsts valoda. Ja DSP tiek realizēta angļu valodā vai citā ES oficiālajā valodā, promocijas darba kopsavilkumam pilnā apjomā jābūt latviešu valodā. Prasība par kopsavilkumu latviešu valodā attiecas arī uz doktorantiem no ārvalstīm.”

LLVA vārdā par latviešu valodu promocijas darbos iestājās LLVA biedre sociolingviste Dr. philol. Vineta Poriņa. Viņa izteica atzinību Izglītības un zinātnes ministrijai par ieklausīšanos trauksmes cēlāju argumentos. Sēdē izskanēja arī priekšlikums, ka promocijas darba valodas izvēle būtu nosakāma augstskolas līmenī, taču V. Poriņa iebilda, norādot, ka būtu vēlams palikt pie ministrijas prezentācijā piedāvātā regulējuma.

Plašāks ieskats sēdes gaitā lasāms šeit:

https://nra.lv/latvija/299363-ministrija-promocijas-darbu-izstrade-un-aizstavesana-ari-turpmak-notiks-latviesu-valoda.htm?fbclid=IwAR0gZ6oX_WF-OxBybDGtNpyTJoalZwN9C4z5yhR9j3W0r7rIQXa0vK18aSM

Par līdzšinējiem notikumiem šī jautājuma apspriešanā lasāms iepriekšējās ziņās LLVA mājaslapā, kā arī dažādās publikācijās plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā:

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ministrija-sola-saglabat-valsts-valodu-zinatne.a340606/?fbclid=IwAR0gpal2QPeFk9eWGzgWR3QqrnnoGnjna65MIFuGlYzLd2_RAs87xpDXcPc

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/173336/kultursoks-promocijas-darbi-tikai-anglu-valoda?fbclid=IwAR1xnc7YEqCBhyvzKboKjH5RkoWZ3G1nXSKpYSH-0jS-C0KKmPxdRnlxf4c

Otrā atklātā vēstule latviešu zinātnes valodas aizstāvībai

Pirms Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētās diskusijas 2019. gada 21. novembrī par jauno doktorantūras modeli “Virzība uz inovatīvu doktorantūru un pētniecības izcilību” Latvijas sabiedrības pārstāvji plaši parakstītā vēstulē vērsās pie IZM. Vēstulē tika paustas nopietnas bažas un aicinājums neierobežot iespējas promocijas procesu īstenot latviešu valodā.

Nākas atzīt, ka bažas nav nedz sadzirdētas, nedz izprastas, nedz, jo vairāk, īstenotas faktiskā rīcībā, risinājumos un izmaiņās. Vēl vairāk, fakts, ka šai valstiskas nozīmes problēmai diskusijā laiks tā arī neatradās, liecina, ka ministrija noliedz jautājuma būtiskumu. Arī publiskās sarunās ar plašsaziņas līdzekļiem IZM pārstāvji cenšas nonivelēt jautājumu, apzīmēdami to kā “šauru virzienu” un izmantodami maldinošus faktus. Informācija, ko IZM publicēja 26.11.2019., arī neliecina par problēmas izpratni, iedziļināšanos un gatavību piedāvāt kvalitatīvus risinājumus.

Tāpēc Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija kopā ar domubiedriem ir sagatavojusi atklāto vēstuli, aicinot Valsts prezidentu, Ministru prezidentu, Ministru kabinetu, arī IZM, iedziļināties šajā problēmā un rīkoties.

Pilns vēstules teksts ar parakstiem pieejams šeit:

LLVA un domubiedru atklātā vēstule Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

Pateicamies visiem, kas atbalsta LLVA nostāju promocijas darbu valodas jautājumā! Atklātās vēstules pilns teksts ir pieejams šeit:

Koncepcijas apspriešana klātienē plānota Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A, 21. novembrī. Izglītības un zinātnes ministrija lūdz sniegt atbildi par dalību diskusijā līdz šā gada 19. novembrim, reģistrējoties https://forms.gle/QfdeSHdz4t1W8NbD9.

Aicinām piedalīties diskusijās arī publiskajā telpā! Dažas no tiešsaistē pieejamām publikācijām:

https://www.tvnet.lv/6829876/lieli-iebildumi-pret-izm-ieceri-promocijas-darbus-rakstit-kada-starptautiska-valoda?fbclid=IwAR3KnyK9-A919WvDkf63PHzuFTGWO0jbA6sCpAf8u848hubWKQtFsDyn_78

http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/izglitiba/12963-kulturas-un-izglitibas-nozares-parstavji-iebilst-pret-ieceri-promocijas-darbus-rakstit-svesvaloda?fbclid=IwAR00OvGK74i1uMMP2-kNQ6e1z4JiO1UD_sePPXDU0ztvpix4OlXKEb_SyH0

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vai-doktora-darbiem-jabut-latviski-bazijas-par-zinatniskas-valodas-nakotni.a338935/

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3770-turpinas-darbs-pie-doktora-studiju-pilnveides-modela?fbclid=IwAR3uetLwMV0Z6D_F7azEq5Sd-DztedOshiAniEhOHHBT2wW1VMBw-FMFMU0

https://ir.lv/2019/11/20/latviesu-valodas-poziciju-stiprinasana-vai-to-grausana/?fbclid=IwAR3uaqlAD3Fl1lvnE54P6ypsljdDjCQgXNROIFyoUv9aY-U0DAOC7fZwtZY

https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/297530-inteligence-mobilizejas-valsts-valodas-aizsardzibai.htm?fbclid=IwAR31T00wcUe6jk0PxgaLpEKVy4We8EtPc32mH3vVvVC9A8V8NfWaXuFFYsM

Atgādinām, ka ministrija aicina iesniegt viedokļus līdz šā gada 6. decembrim, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresēm dace.jansone@izm.gov.lv un brigita.kukjalko@izm.gov.lv.

LLVA aicina ikvienu atbalstīt latviešu valodas lomu zinātnē

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi koncepciju izmaiņām Latvijā visaugstākā izglītības līmeņa – doktorantūras – procesos. Tajā ietilpst arī iecere aizliegt rakstīt promocijas darbu latviešu valodā, izņemot gadījumus, kad to īpaši prasa pētījuma “joma un tēma”. 

LLVA nepiekrīt šādai iecerei un kopā ar kolēģiem un domubiedriem ir sagatavojusi atklāto vēstuli, kurā pauž savas bažas par šo jautājumu un skaidro, kāpēc latviešu valodas aizliegums promocijas darbos būtu aplams un kaitētu latviešu valodai. Ikviens ir aicināts pievienoties vēstules parakstītājiem līdz otrdienas, 19. novembra, pusdienlaikam (12.00). Tas ir izdarāms šeit: https://docs.google.com/document/d/1PrgFSvxt99wXGfW0Kt8jner_rvOwAlUj/edit?fbclid=IwAR2KdYxbC9hB8UGwRv22LJviMcmJlDu4gduBYFffwmfNwGIsCLHKJe2gHjc

Ja parakstīt saitē neizdodas, aicinām rakstīt uz latvijaslva@gmail.com ar lūgumu pievienot jūs parakstītājiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālā ziņojuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://docs.google.com/document/d/1VsEsSUPwojIc2k2qt8hO_fuge3KjLGMq/edit?fbclid=IwAR2t5ccbJt4V4cs3FEPilAee_r11Lq1uUPLEKI4Gr-J9wV_PobzW-YF0ApY

Aicinām uz pasākumu „Tulkot iedvesmo” Ventspils Augstskolas bibliotēkā!

11.novembrī Ventspils Augstskolas bibliotēkā notiks pasākums „Tulkot iedvesmo”, kurā uzstāsies tādi Latvijā pazīstami tulkotāji kā Valts Ernštreits un Dace Andžāne. Pasākuma galvenā ideja ir parādīt, cik aizraujoša ir tulkošana, ka ne tikai mākslinieki spēj kādu iedvesmot radīt ko jaunu, bet arī aizrautīgi savas nozares entuziasti spēj iedvesmot tulkot.

Pasākuma programma skatāma zemāk.

Pirms tulkotājiem par godu Lāčplēša dienai VeA viesosies Ziedoņa balvas ieguvējas Aija Kaminska un Ārija Klēvere, kas parādīs, cik latviešu valoda var būt bagāta un daudzpusīga.

“Vārds un tā pētīšanas aspekti” tuvojas!

Vēl vienu nedēļu turpinās pieteikšanās konferencei “Vārds un tā pētīšanas aspekti” Liepājā, 2019. gada 28.–29. novembrī! Atgādinām, ka šajā konferencē plānota arī LLVA tematiskā sekcija par digitālo tehnoloģiju izmantojumu valodniecībā.

Visiem LLVA biedriem, kas piedalīsies konferencē ar referātu (neatkarīgi no temata), LLVA nodrošinās 10 eiro atlaidi dalības maksai.

Vairāk informācijas par konferenci: https://vards.liepu.lv/lv

Biedru kopsapulce

2019. g. 12. augustā plkst. 11.00 Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, kabinetā B-409 notiks Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas biedru kopsapulce.

Visi asociācijas biedri ir laipni aicināti piedalīties.

Dalība iespējama arī ar videokonferences starpniecību, iepriekš piesakoties.

Lai pieteiktos, rakstiet uz latvijaslva@gmail.com