Konference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā – terminoloģijas izstrāde Eiropas Savienības un Latvijas iestādēs un savstarpējā sadarbība”

2022. gada 4. novembrī Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Valsts valodas centru un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizē konferenci “Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas tehnoloģijas publiskajā pārvaldē un sabiedrībā”. Šī būs piecpadsmitā ikgadējā aktuāliem Eiropas Savienības tulkošanas jautājumiem veltītā konference, kas arī šogad norisināsies tiešsaistē platformā Zoom.

Konferencē Eiropas Savienības un Latvijas tulkošanas nozares pārstāvji un citi speciālisti diskutēs par aktualitātēm valodas tehnoloģiju jomā un dažādu digitālu risinājumu lietojumu ne vien tulkošanā, bet arī publiskajā pārvaldē un plašākā sabiedrībā.

Konferenci atklās Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Ingrīda Levrence un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre.

Konferences programmu lūdzam skatīt šeit. Izmaiņu gadījumā tiks nosūtīta aktuālā programmas versija.

Aicinām piedalīties tiešsaistes konferencē, līdz 31. oktobrim piesakot dalību un nosūtot vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pasta adresi: konference@mfa.gov.lv. Saite uz konferenci reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta pāris dienas pirms konferences uz norādīto e-pasta adresi.

Konferences tiešraide būs pieejama  Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē un Facebook lapā.

Lūdzam pieteikties dalībai konferencē atbildīgi un laikus, kā arī informēt par atteikumu.

Seminārs “Tulkojam Eiropu. Rediģēšanas izaicinājumi” — 03.11.2022.

Tekstu rediģēšana ir svarīga tekstu radīšanas un tulkošanas procesa daļa. Seminārā “Tulkojam Eiropu. Rediģēšanas izaicinājumi” aplūkosim dažādus rediģēšanas darba aspektus. Kas ir svarīgākais redaktora darbā? Kā tiek rediģēti dažādu veidu teksti? Kā atšķiras redaktora darbs dažādās iestādēs? Kā rediģēt mašīntulkojumu? Vai cilvēka tulkojuma un mašīntulkojuma rediģēšanai ir kas kopīgs? Kādas ir tulkotāja, redaktora un pasūtītāja attiecības? Kāda ir iekļaujošas valodas nozīme redaktora darbā?

Seminārā par tēmu Iekļaujošā valoda: kas jāņem vērā redaktoram? stāstīs un sniegs padomus LLVA biedre Aiga Veckalne.

Vairāk informācijas: https://latvia.representation.ec.europa.eu/events/seminars-tulkojam-eiropu-redigesanas-izaicinajumi-2022-11-03_lv

Reģistrēties semināram var šeit: https://ej.uz/TulkojamEiropu2022

Atlaide dalībai konferencē ”Vārds un tā pētīšanas aspekti”

Novembra beigās Liepājā notiks starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, un Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija nolēmusi atbalstīt savu biedru dalību konferencē, piešķirot 15 EUR atlaidi. Ja sedzat dalības maksu no personīgajiem līdzekļiem, maksājuma summa jāsamazina par 15 EUR un maksājuma mērķī kopā ar obligāti norādāmo informāciju jānorāda “LLVA biedrs”.

Papildu informācija par konferenci: https://vards.liepu.lv/lv

Promocijas darba aizstāvēšana

20.10.2022. plkst. 10.00 Rafaels M. Kalvo aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “An Analytical Framework for the Description of Evaluative Morphology Resources: Contrastive Analysis of Evaluative Forms in Spanish and Latvian / Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze” zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē.Aizstāvēšana notiks klātienē Liepājas Universitātē 203. telpā un tiešsaistē.  

Ar darbu var iepazīties šeit: https://www.liepu.lv/lv/kalendars/2022/10/20

Saite dalībai tiešsaistē:
https://us02web.zoom.us/j/86085472864?pwd=MUF6emVnOFk2bDdvSWZkVVBFSHBZQT09

Meeting ID: 860 8547 2864
Passcode: 920905

Aicinām pieteikties 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Vārds un tā pētīšanas aspekti”

Liepājas Universitātes
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts organizē konferenci „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kas notiks no 2022. gada 24. līdz 25. novembrim Liepājā.

Konference veltīta Jāņa Endzelīna gada ieskaņai.

Lūdzam pieteikties elektroniski konferences mājaslapā https://vards.liepu.lv/ līdz 2022. gada 20. oktobrim.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Konference plānota klātienē, bet atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī iespējamas izmaiņas gan konferences norisē, gan dalības maksā.

Referāta ilgums – 15 minūtes, diskusija – 5 minūtes.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

Tā kā rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” redkolēģija ir ceļā uz nākamo datubāzi, katrs dalībnieks aicināts pieteikt vienu referātu vai kopreferātu.

Dalības maksa:

 • referentiem 80,00 eiro (maksājot līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 90,00 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra vai konferences dienās);
 • katram līdzautoram, kas piedalās konferencē, 60,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 65 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās);
 • katram līdzautoram, kas nepiedalās konferencē, 25,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 30 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās);
 • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, 35,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 40,00 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās).

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem un līdzautoriem, kas piedalās konferencē, – apliecinājums par piedalīšanos, dalībnieka mape, konferences un rakstu krājuma izdošanas tehniskais nodrošinājums, konferences saviesīgā daļa ar ēdināšanu, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja „Hoijeres kundzes viesu nams” apmeklējums gida pavadībā, tiesības iesniegt rakstu, rakstu krājums;
 • līdzautoriem, kas nepiedalās konferencē, – apliecinājums par referāta nolasīšanu, konferences un rakstu krājuma izdošanas tehniskais nodrošinājums, tiesības iesniegt rakstu, rakstu krājums;
 • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, – dalībnieka mape, konferences saviesīgā daļa ar ēdināšanu, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja „Hoijeres kundzes viesu nams” apmeklējums gida pavadībā, rakstu krājums.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:

 • Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
 • Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219, PVN reģ. Nr. LV90000036859
 • Valsts kase, kods TRELLV22, Konta Nr. LV45TREL9150190000000,ar norādi – kods 21499; konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” un personas vārds, uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.

Konferences zinātniskās komitejas vadītāja Ieva Ozola, Dr. philol.
Konferences organizācijas komitejas vadītāja Linda Lauze, Dr. philol.

Zinātniskās un organizācijas komitejas adrese:

 • Liepājas Universitāte
 • Liepāja
 • Kūrmājas prospekts 13
 • Liepāja LV-3401

Referente Paula Sekača
Tālrunis: 63454183
e-pasts: balti@liepu.lv

Naktsmītņu rezervēšanai lūdzam izmantot informāciju par Liepājas viesnīcām (http://liepaja.travel/lv/naksnot/pilseta/viesnicas/) vai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcu, kas atrodas Liepājā, Ganību ielā 36\48 (telefons: 24243933; e-pasts: hostel.oagprojekti@gmail.com).

LU Latviešu valodas institūts organizē semināru „Digitālie resursi pētniecībā”

4. oktobrī pulksten 14 valodniekiem stāstīsim, kā digitālos resursus izmantot valodas pētniecībā. Ikviens aicināts piedalīties un paklausīties, kā digitālos resursus varam izmantot mūsdienu latviešu valodas, seno rakstu un dialektu pētniecībā.

Pieslēgšanās saite: https://lu-lv.zoom.us/j/92733607423 Seminārs tiek rīkots ar valsts pētījumu programmu „Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un „Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (Nr. VPP-Letonika-2021/1-0006) atbalstu. Kopā ar mums būs LU Matemātikas un informātikas institūts.

Dalāmies ar informāciju par MSCA -NET (kontaktpunktu tīkla) sagatavotu rokasgrāmatu

MSCA*-NET rokasgrāmata „Postdoctoral Felowships” ( „Pēcdoktorantūras stipendijas”) ir publicēta MSCA-NET tīmekļa vietnē.

MSCA PF 2022.gada konkurss.

* Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes (MSCA) reaģē uz Eiropas pastāvīgo vajadzību pēc ļoti kvalificēta un noturīga cilvēkkapitāla bāzes pētniecībā un inovācijās. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes sniedz nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot pētniekiem jaunas zināšanas un iemaņas, starptautisku starpnozaru pieredzi. To nodrošina sniegtais atbalsts pētnieku apmācībām un mobilitātēm, izmantojot augšupejošu (bottom up) un uz izcilību balstītu pieeju pētniecībā, veidojot doktorantūras tīklus, piešķirot pēcdoktorantūras stipendijas, veicinot personāla apmaiņu un uzlabojot iedzīvotāju informēšanas sistēmu.

Līdz 21.augustam vēl var pieteikties starptautiskai starpdisciplinārai konferencei

Aicinām Jūs piedalīties Ventspils Augstskolas un Dārzkopības institūta rīkotajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika”, kas norisināsies 2022.gada 3.–4.novembrī tiešsaistē.

Sīkāka informācija tīmekļa vietnē: https://www.virac.eu/ldts

Konferences valodas: angļu, krievu, latviešu, vācu.

Konferences saziņas e-pasts: ldts@venta.lv

Aicinām uz tiešsaistes pasākumu “Marie Skłodowska Curie Actions Doctoral Networks event in Baltics”

Pasākums notiks 11.maijā no 14.00 līdz 16.00 pēc Latvijas laika MS Teams platformā. Darba valoda – angļu.

Pasākuma mērķis ir iedrošināt Baltijas pētniecības institūcijas, publiskas un privātas augstākās izglītības iestādes, uzņēmumus un nevalstiskas organizācijas ņemt aktīvu dalību Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu Doktorantūras tīkli shēmā. Projekta konkurss tiks atvērts 12.maijā ar iesniegšanas termiņu 15.novembrī.

MSCA doktorantūras tīklu shēmu prezentēs Thomas Vyzikas, Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) MSCA DN pētniecības programmas administrators. Turklāt savā pieredzē dalīsies MSCA DN projekta koordinators Abel Polese. Pasākumā tiks sniegti arī padomi veiksmīga projekta rakstīšanai un informācija par Doktorantūras tīklu izvērtēšanu. Nacionālie kontaktpunkti no visām trim Baltijas valstīm skaidros sniegtos pakalpojumus MSCA DN pretendentiem. Pasākums tiks ierakstīts.

Savus jautājumus dalībnieki varēs iesniegt lektoriem, reģistrējoties pasākumam vai pasākuma laikā, izmantojot sli.do, ievadot kodu #247018.

Reģistrācija atvērta līdz 10. maijam plkst. 12.00 pēc vietējā laika.

Informācija publicēta:

Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā;

Nacionālā kontaktpunkta Facebook lapā;

Nacionālā kontaktpunkta Twitter kontā.

Tiešsaistes seminārs „Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”

2022. gada 17.maijā plkst. 16.00 notiks tiešsaistes seminārs “Pētījuma metodoloģija zinātnē: izaicinājumi terminoloģijai”.

Semināra mērķis: diskutēt par aktuāliem izaicinājumiem pētniecības procesa pamatterminu izpratnē galvenokārt sociālajās un hu-manitārajās zinātnēs.
Semināra vadītājas: Dr. paed. Iveta Ķestere un Dr. philol. Anita Helviga
Kopā ar doktorantiem pārrunāsim šādus jautājumus:
1) kādam ir jābūt labam termina skaidrojumam;
2) kas ir pētījuma objekts, priekšmets, paradigma, dizains u. c.
pētījuma kategorijas;
3) kādas ir šo kategoriju „attiecības” pētījuma metodoloģijas
izstrādē.
Auditorija tiks arī īsi iepazīstināta ar projektu Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca, kas īstenots, sadarbojoties Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes
speciālistiem.

Seminārs notiks šeit:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88265225646?pwd=NFhBMHRXcGZHVXhVQUp
DM3RFL1FLZz09
Meeting ID: 882 6522 5646
Passcode: 151982