Rekvizīti

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija
Reģ.Nr. 40008249106
Juridiskā adrese: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
E-pasts: latvijaslva@gmail.com

Bankas rekvizīti:
a/s SWEDBANK
SWIFT: HABA LV 22
IBAN: LV72HABA0551041555364