Vēsture

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija ir dibināta 2016. gadā. Tās sastāvā bija 9 biedri. Pirmajā valdē ievēlēti pieci valdes locekļi: Inga Bliska, Guntars Dreijers, Normunds Dzintars, Anita Helviga, Egita Proveja. Valdes priekšsēdētāja bija Egita Proveja. Asociācijas darbība galvenokārt koncentrējās uz jauna periodiska izdevuma – recenziju žurnāla “Valodniecība un tulkojumzinātne” izveidi, un 2017. gadā iznāca tā pirmais numurs. 2018. gadā valdes pilnvaras beidzās, taču tās locekļi turpināja pildīt savus uzdevumus.

2019. gadā tika ievēlēta jauna valde. No iepriekšējās valdes sastāva atkārtoti ievēlēta tika Anita Helviga, viņai pievienojās Inga Kaija, Inga Laizāne, Solvita Štekerhofa un Aiga Veckalne. Valdes priekšsēdētājas pienākumus uzņēmās Inga Kaija, par valdes priekšsēdētājas vietnieci un sekretāri kļuva Inga Laizāne, savukārt Solvita Štekerhofa uzņēmās rūpes par asociācijas finansēm.