Vēsture

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija ir dibināta 2016. gadā. Tās sastāvā bija 9 biedri. Pirmajā valdē ievēlēti pieci valdes locekļi: Inga Bliska, Guntars Dreijers, Normunds Dzintars, Anita Helviga, Egita Proveja. Valdes priekšsēdētāja bija Egita Proveja. Asociācijas darbība galvenokārt koncentrējās uz jauna periodiska izdevuma – recenziju žurnāla “Valodniecība un tulkojumzinātne” izveidi, un 2017. gadā iznāca tā pirmais numurs. 2018. gadā valdes pilnvaras beidzās, taču tās locekļi turpināja pildīt savus uzdevumus.

2019. gada 12. augustā tika ievēlēta jauna valde. No iepriekšējās valdes sastāva atkārtoti ievēlēta tika Anita Helviga, viņai pievienojās Inga Kaija, Inga Laizāne, Solvita Štekerhofa un Aiga Veckalne. Valdes priekšsēdētājas pienākumus uzņēmās Inga Kaija, par valdes priekšsēdētājas vietnieci un sekretāri kļuva Inga Laizāne, savukārt Solvita Štekerhofa uzņēmās rūpes par asociācijas finansēm.

Asociācijas darbība galvenokārt bija vērsta uz sadarbību ar zinātniskajām konferencēm (“Vārds un tā pētīšanas aspekti”, “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”), kā arī aktuālo valodas politikas jautājumu publisku apspriešanu.

2020. gadā LLVA kļuva par Starptautiskās lietišķās valodniecības asociācijas (Association Internationale de Linguistique Appliquée, AILA ) biedri.

2021. gada 23. martā notika kārtējās valdes vēlēšanas. Tika ievēlētas līdzšinējās valdes locekles Inga Kaija, Inga Laizāne un Solvita Štekerhofa, kā arī Vita Balama un Baiba Egle, kuras kandidēja pirmo reizi. Valdes priekšsēdētājas pienākumi atkal tika uzticēti Ingai Kaijai, un valdes priekšsēdētājas vietnieces darbu turpina Inga Laizāne, kura turpmāk pārrauga arī asociācijas finanses. Solvita Štekerhofa uzņēmās rūpes par asociācijas publicitāti, savukārt Baiba Egle kļuva par asociācijas sekretāri.