Valodniecība un tulkojumzinātne. Recenziju žurnāls

Valodniecība un tulkojumzinātne. Recenziju žurnāls Nr. 1. Atb. red. Egita Proveja. Ventspils : Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte, Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija, 2017, 96 lpp.

Aicinām iesūtīt recenzijas nākamajam numuram!

Atbilstoši žurnāla prasībām (sk. zemāk) noformētas recenzijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: recenziju.krajums@gmail.com.